بانوی آب

بانوی آب

بانوی آب در پیام رسان ایتا: @banooyeab

طبقه بندی موضوعی
پربیننده ترین مطالب

🌺بانو امین فرمودند:
آسایش فکری وقتی تامین میشود که وحشت از حوادث ، آرزوی مال داشتن و..... از بین برود
آرامش وقتی نصیب بشر میشود که دو اصل اساسی کاملا مراعات شود
☘داشتن عقاید صحیح و ایمان به مبدأ آفرینش و معاد
☘اخلاق نیکو داشتن که منشاء اعمال نیک شود.

@banooyeab


  • سارا طالبی

خانم بانو امین فرمودند:

🐾🐾خوشبختی دو رکن دارد :

🌱🌱رکن اول : آسایش بدن و صحت مزاج

🌱🌱رکن دوم : آسایش فکر و استراحت خیال و آرامش روح

  • سارا طالبی